Читати онлайн «Богиня і Консультант» Володимир Єшкілєв

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Сторінка 1

Богиня i Консультант
Володимир Львович Єшкiлев


Роман «Богиня i Консультант» здатний зламати звичнi та зручнi стереотипи з шкiльних пiдручникiв. Володимир Єшкiлев проводить читачiв за кулiсу украiнськоi iсторii та руйнуе нав’язану нам картину владноi гри глобальних сил. А все починаеться з того, що одного дня хлопцi, шукаючи мотузку, виламують замок шухляди i натрапляють на камiнець, захований серед археологiчного мотлоху. Той день назавжди змiнюе долi героiв роману, вплiтаючи iх у довгу криваву iсторiю, що тягнеться крiзь столiття. Автор iнтригуе читача детективною непередбачуванiстю пошукiв, точнiстю iсторичних деталей та парадоксальними iнтерпретацiями вiдомих подiй i фактiв.

У 2010 роцi за роман «Богиня i Консультант» Володимиру Єшкiлеву була присуджена Мiжнародна лiтературна премiя «Портал».

Володимир Єшкiлев

Богиня i Консультант

© В. Л. Єшкiлев, 2009

© Л. П. Вировець, художне оформлення, 2016


Замiсть прологу

Карпати. Ранок

Полковник дивився на хмарний фронт, що сповзав iз колючоi лопатки гiрського перевалу. Сизе лахмiття туману вже накрило нижнi тераси темно-зеленого передгiр’я i пiдповзло до жовтого урвища. Пiд ним сплiталися у живi канати водянi струменi. Вони вiдблискували тьмяним цинком.

– Красиво, – погодився з якоюсь невисловленою думкою Паладин Храму. – Ви, здаеться, провели дитинство у цих краях?

– Нi, то були iншi гори, – сказав Полковник.

– Іншi?

– Так.

Мовчання. Рiвний вiчний шум води.

– Ну, iншi то iншi, – Паладин вiдiгнав вiд обличчя комара. – Повернемося до справ. Наш iноземний друг дуже засмучений останнiми новинами. Ви обiцяли йому повний контроль над ситуацiею. Тепер, пiсля вашого проколу, вiн вже не з тiею довiрою сприймае нашi запевнення.

– А ви менше його запевнюйте. Не з тою довiрою вiн, бач, сприймае… Проколи трапляються. При здiйсненнi спецоперацii нiколи не можна спрогнозувати все на сто вiдсоткiв. Нiколи.

– Але ж це не може бути пiдставою для самовиправдань. Ідеться не про пересiчну спецоперацiю. Ідеться про такi речi, якi можуть зрушити свiтову рiвновагу Сил.

– Я в курсi.

– Ви в курсi? – на чолi Паладина накреслились вертикальнi зморшки. Наче дельта висохлих каналiв, якими пiт стiкае до перенiсся.