Сторінка 1

Енеiда
Іван Котляревський


Іван Петрович Котляревський – талановитий драматург i поет, один з родоначальникiв украiнськоi лiтературноi творчостi. Всесвiтню славу Котляревський здобув завдяки мiфiчно-гумористичнiй поемi «Енеiда», яка е пародiею на сюжет однойменного творiння Вергiлiя. «Енеiда» з яскравим гумором оповiдае про пригоди Енея, вимушеного втекти зi зруйнованоi еллiнами Троi. Автор надав античним реалiям украiнський колорит, надiлив богiв та героiв крутими козацькими характерами.

Іван Петрович Котляревський

Енеiда

Частина перша


1.[1 - Еней – один з героiв античного мiфу про Трою. Син Анхiза, царя мiста Дардана в Малiй Азii, i богинi Венери. Пiсля зруйнування греками Троi поплив, виконуючи волю богiв, до Італii i пiсля ряду пригод, що склали змiст «Енеiди» римського поета Публiя Вергiлiя Марона, поклав початок Римськiй державi. // Троя (або Ілiон) – стародавне мiсто-держава в Малiй Азii, в районi протоки Дарданелли. У кiнцi XIX ст. нiмецький археолог Генрiх Шлiман шляхом розкопок встановив мiсце, де стояла Троя. Оспiваний в «Ілiадi» Гомера похiд грекiв на Трою, здобуття i зруйнування ними мiста вiдбулися у XII ст. до н. е. // Осмалених, як гиря, ланцiв – троянцi вискочили з палаючого рiдного мiста, тому – осмаленi. Гиря, гирявий – коротко острижений, взагалi: негарний, непоказний. // Ланець – гультяй, розбишака. Лайливе слово, неодноразово зустрiчаеться в творах Івана Котляревського. Походить вiд ландмiлiцiя (нiм. Diе Lапdmilitiа) – › ландець – ›– ланець. Ландмiлiцiею були названi сформованi за указом Петра І вiд 2 лютого 1713 р. вiйська з розмiщених на територii Украiни полкiв регулярноi росiйськоi армii i спецiально навербованих солдатiв для несення охоронноi та сторожовоi служби (див.: Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. – Спб., 1830. – Т. 5. – С. 13). Пiзнiше кiлькiсть ландмiлiцейських полкiв була збiльшена. В 1722 р. до ландмiлiцii була зарахована деяка частина украiнського козацтва. В наступнi роки ландмiлiцiя не раз переформовувалась, в 1736 р. за поданням генерал-фельдмаршала Мiнiха була названа Украiнським мiлiцейським корпусом i мала в своему складi двадцять кiнних полкiв. У 1762 р.


Читати онлайн книгу українською мовою «Енеїда» Іван Котляревський безкоштовно без реєстрації

Читати онлайн книгу без реєстрації і смс - це не просто зручна функція, але й корисна. Адже ви зможете будь-яку вільну хвилину проводити з користю для себе. По дорозі на роботу або в довгій подорожі завжди можна відкрити улюблену книгу - час пролетить швидше.

Читати онлайн книгу українською мовою «Енеїда» Івана Котляревського дуже зручно ще й тому, що вам не потрібно мати вільне місце на смартфоні або планшеті. Це оцінять ті, хто звик використовувати кожну вільну хвилинку з користю.

У нашій електронній книжковій бібліотеці ви можете безкоштовно читати онлайн книгу «Енеїда» Івана Котляревського безкоштовно без реєстрації. Для цього всього лише потрібно вибрати відповідний шрифт і відшукати сторінку, на якій ви зупинилися. Тепер насолоджуватися читанням можна завжди і скрізь!

Читати онлайн книгу «Енеїда» Івана Котляревського зручно та просто в онлайн бібліотеці "Knigogo"!