Читати онлайн «Соната для вітру та ночі» Ярослав Трінчук

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Сторінка 1

Соната для вiтру та ночi
Ярослав Трiнчук


Цей роман не е прямим продовженням твору «Кожному свое». Хоча деякi персонажi «примандрували» саме з нього. Можливо, тому, що ворог остався той самий. Украсти пiдводний човен у кагебiстiв – завдання не просте. Тим бiльше, що у тому човнi схована програма на знищення людства. Друзi – колишнi супротивники (кагебiст i захисник незалежноi Украiни) – шляхом неймовiрних зусиль це зробили. Несподiваною нагородою хлопцям стала зустрiч з незвичайними, дещо наполоханими i розчарованими жiнками.

Ярослав Трiнчук

Соната для вiтру та ночi

ЧАСТИНА ПЕРША

МЕТОД

ВСТУП


Метод – унiверсум, що надае поняттям, явищам, вчинкам певного специфiчного наповнення. До прикладу: украсти – злочин. У всi часи, в усiх народiв. Застосував метод – нема крадiжки, е бiзнес, полiтика, закон. Крiм того Метод – цей генiальний винахiд людини – дае можливiсть робити аналiз, прогноз, давати оцiнку, i результат буде таким, яким його накреслить Метод. Метод регулюе стосунки мiж державами, народами, спiльнотами, а також мiж кримiнальниками та полiтиками. Останнiх тасуе вiдповiдно до вимоги сильнiшого i визначае iм мiсце у соцiумi – кому владу, кому тюремнi нари. Безвiдносно до вчинку. Метод – це спосiб обманути, перемогти, убити. Ворога, ближнього, невинного. (Згадаемо Давида й Голiафа, Івана Хрестителя, Ісуса Христа). Метод – спосiб утвердитись, зневаживши слабкого, вiдвоювати собi мiсце, знищивши суперника. Метод – прагнення i оправдання грiха, втеча вiд нього i втеча до нього, спосiб дослiдження його. Метод – спосiб заперечення грiха. Метод – строiтель цивiлiзацiй i iх убивця; бордель, що надае притулок збоченцям, комунiстам i пiратам, а безпринципностi – опору; Метод оправдовуе вiйни, злочини, насильства, що творяться з единою метою – забрати собi чуже. Саме у Методi знаходять виправдання бридотнi справи Верховноi Ради Украiни чотирнадцятого скликання та президента Кучми. Пiсля колеса, Метод – винахiд найвидатнiший, якщо не рахувати мiнi юбки. Кiнець двадцятого столiття принiс Методу суперника. Точнiше – ворога. Ворога, який спроможний Метод зруйнувати. Це комп’ютер та Інтернет. Інтернет, якщо знайде опертя у християнствi, уб’е не тiльки Метод – всi похiднi його.