Читати онлайн «Ярослав Мудрий» Петро Михайлович Кралюк

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Сторінка 1

Ярослав Мудрий
Петро Михайлович Кралюк


Великий науковий проект
(Великий наук. проект) ISBN 978-966-03-8088-2. У пропонованiй книзi йдеться про одного iз найвiдомiших князiв перiоду Давньоi Русi – Ярослава Мудрого (983/987— 1054). Автор показуе, що саме цей князь створив повноцiнну Руську державу як середньовiчну iмперiю на теренах Схiдноi Європи. Саме за його часiв остаточно утвердилося християнство на руських землях, була створена Киiвська митрополiя, iнтенсивно розвивалася освiта й книжнiсть, здiйснювалася грандiозна розбудова Киева як столичного мiста, почало утверджуватися письмове право замiсть традицiйного усного. Також у роботi показано, як iнтерпретувалася дiяльнiсть Ярослава Мудрого в украiнськiй та росiйських культурах i як велася та ведеться «боротьба» за цього князя мiж росiянами й украiнцями. К77

Петро Кралюк

Ярослав Мудрий

У тiнi iнших


Не можна сказати, що постатi Ярослава Мудрого придiлено мало уваги в лiтературi й мистецтвi. Про нього написано чимало статей, а останнiм часом з’явилися про цього князя й монографiчнi дослiдження, книжки. Вiн е героем художньо-лiтературних творiв i навiть художнiх фiльмiв. Йому поставленi (хай i поодинокi) пам’ятники.

Однак коли порiвняти те, що зробив князь Ярослав Мудрий, яку роль вiдiграв вiн у iсторii Давньоi Русi, з пам’яттю про нього, то кидаеться в очi певна невiдповiднiсть.

Саме Ярослав Мудрий створив Русь як державний органiзм. Закладенi ним пiдвалини руськоi державноi традицii зберiгалися не одне столiття в перiод Середньовiччя, зазнавши трансформацii в ранньомодернi часи. Проте на це чомусь (?) не звертаеться увага. Ярославу Мудрому тут вiдведена роль на задньому планi.

Фундатором Русi традицiйно вважаеться варяг Рюрик. Хоча те, що ми знаемо про цього князя, е, радше, плодом мiфологii, а не вiдображенням iсторичних реалiй. «Походження i дiяльнiсть князя Рюрика дослiджуеться протягом останнiх трьох столiть i продовжуе залишатися однiею з найбiльш дискусiйних проблем»[1 - Войтович Л. Княжа доба на Русi: портрети елiти. – Бiла Церква, 2006. – С. 196.], – зазначае вiдомий iсторик, що вивчае давньоруськi князiвськi роди, Леонтiй Войтович. Зрештою, говорити про створення Рюриком державного органiзму Русi дуже проблематично.


Рюрик. Мiнiатюра з «Царського титулярника». VII ст.


Читати онлайн книгу українською мовою «Ярослав Мудрий» Петро Михайлович Кралюк безкоштовно без реєстрації

Читати онлайн книгу без реєстрації і смс - це не просто зручна функція, але й корисна. Адже ви зможете будь-яку вільну хвилину проводити з користю для себе. По дорозі на роботу або в довгій подорожі завжди можна відкрити улюблену книгу - час пролетить швидше.

Читати онлайн книгу українською мовою «Ярослав Мудрий» Петра Михайловича Кралюка дуже зручно ще й тому, що вам не потрібно мати вільне місце на смартфоні або планшеті. Це оцінять ті, хто звик використовувати кожну вільну хвилинку з користю.

У нашій електронній книжковій бібліотеці ви можете безкоштовно читати онлайн книгу «Ярослав Мудрий» Петра Михайловича Кралюка безкоштовно без реєстрації. Для цього всього лише потрібно вибрати відповідний шрифт і відшукати сторінку, на якій ви зупинилися. Тепер насолоджуватися читанням можна завжди і скрізь!

Читати онлайн книгу «Ярослав Мудрий» Петра Михайловича Кралюка зручно та просто в онлайн бібліотеці "Knigogo"!