Читати онлайн «Життя в житті: Символи-вогні» Валентина Островська

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Сторінка 1

Життя в життi: Символи-вогнi
Валентина Островська


Символи-вогнi дають очищення емоцiйне. Шлiфують Душу. Прийшов той час, коли люди у своему розвитку дiйшли такого рiвня, що необхiднi новi, а скорiше давно забутi, допомiжнi важелi регулювання особистого «Я» в сферi емоцiй. Вiдомо, що люди мають творчу силу для того, щоб будувати клiше – образи в станi збудження. Залежнiсть вiд надбудов у кожного своя, i – мае рiзну силу. Нiхто iнший не в змозi допомогти особистостi звiльнити свiй простiр життя вiд власноруч збудованих паразитiв розуму.

Життя в життi: Символи-вогнi

Леля & Лель

Валентина Островська

© Валентина Островська, 2015

© Валентина Францiвна Островська, иллюстрации, 2015

Редактор Марина Михайлiвна Костючок

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru


В зв’язку з швидкоплинним життям, ми не встигаемо замислитись про вчинки, та очистити себе вiд бруду емоцiй, та мозкових химер якi вмiе створювати наш мозок. Згадуемо про Бога, коли по вуха в халепi. Все тече все мiняеться, вже релiгiя не мае того впливу та контролю, за тим, що ми здатнi створити. Ера Волопаса, це Уран, i ми житимемо на його вiбрацiях.

Новi можливостi собi допомогти, дае система символiв. Я не прошу вас вiрити в це, бо тут нема часу на вiру, тут вчасно прибраний особистий простiр життя, дасть можливiсть не хворiти, продовжить молодiсть, приведе до старостi без хвороб та проблем. Це постiйна праця над собою, не вiдриваючись вiд завдань якi ми повиннi виконувати що секунди, не втрачаючи зв'язок з Богом.

Ангел нам даний в помiч, та тiльки ми ним не користуемось. Нашi вчинки вони вiдчувають та не бачать, а просто знають, що ти вчинив стосовно себе, або iншого. Навколо нас купа емоцiйного смiття, самi не маемо часу, та й не вмiемо очистити свое середовище. Ангел без команди очищати простiр не мае право, бо не знае твоi плани стосовно даного вчинку. Що означае символ вiн знае, тому згадав емоцiю, малюеш краще всього, або просто дивишся, i Ангел виконае роботу, саме ту що означае символ. Але варто його попросити про допомогу. Пiд час малювання, м’язова система руки, звiльняе ту частину мiзкiв, в якому е проблема. Допоможи собi сам i лишень тодi тобi допоможе Бог.